Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Παρακαλούμε πριν από κάθε χρήση της ιστοσελίδας www.elettraoliveoil.com συμβουλευτείτε τους παρόντες όρους χρήσης και βεβαιωθείτε ότι τους έχετε κατανοήσει και ότι είστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτούς ανεπιφύλακτα. Οι κάτωθι όροι χρήσης θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδα www.elettraoliveoil.com και κάθε επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμία εξαίρεση.

Γενικοί όροι

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιαδήποτε μεταβολή.

Παρεχόμενες πληροφορίες & περιγραφή προϊόντων

Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας οι πληροφορίες που δίνονται στην ιστοσελίδα www.elettraoliveoil.com και αφορούν την ποιότητα, την ποσότητα και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων να είναι απολύτως ακριβείς. Παρόλα αυτά στην οθόνη του υπολογιστή σας ή του κινητού ή άλλης συσκευής κάποια προϊόντα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στο μέγεθος ή το χρώμα σε σχέση με την πραγματικότητα. O ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής, παρόλα αυτά είναι υποχρεωμένος για την διόρθωση αυτών.

Πολιτική εμπιστευτικότητας

Πληροφορίες που συλλέγουμε για τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας

Μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης για εσάς όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα προσωπικά δεδομένα, όταν χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.elettraoliveoil.com. Δεν στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, ενδέχεται να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτά ακυρώνοντας τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να λειτουργήσουμε και να διατηρήσουμε τις υπηρεσίες μας στον ιστότοπό μας, δεν μεταβιβάζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους. Μπορούμε να αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες σε τοποθεσίες εκτός του άμεσου ελέγχου του www.elettraoliveoil.com (για παράδειγμα, σε διακομιστές ή βάσεις δεδομένων και παρόχους φιλοξενίας). Οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που επιλέγετε να δημοσιοποιήσετε στους ιστότοπούς μας, www.elettraoliveoil.com όπως τα δημοσιευμένα σχόλια, θα είναι διαθέσιμα σε άλλους. Αν καταργήσετε τις πληροφορίες που έχετε δημιουργήσει δημόσια αντίγραφα ενδέχεται να παραμείνουν σε αποθηκευμένες και αρχειοθετημένες σελίδες των ιστότοπών μας ή εάν οι χρήστες έχουν αντιγράψει ή αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η κοινοποίηση των στοιχείων σας θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας, εφόσον απαιτείται από το νόμο, εάν υποβληθεί σε κλήση ή άλλη νομική διαδικασία ή αν πιστεύουμε εύλογα ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη μετά από αίτημα των αρχών ή να επιβάλλουμε τους Όρους Χρήσης ή να προστατεύουμε την ασφάλεια των υπηρεσιών μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας www.elettraoliveoil.com αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλη χώρα, ωστόσο όλοι οι διακομιστές δεδομένων και οι υπηρεσίες μας συμμορφώνονται με το GDPR.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων σας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών διαβιβάζετε στο www.elettraoliveoil.com ή να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες ενδέχεται να καταστραφούν ή παραβιαστούν. Όταν εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας, κρυπτογραφούμε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SSL. Παρόλα αυτά καμία μέθοδος επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου ή ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@elettraoliveoil.com.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, σχεδίων και κειμένων και κώδικα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, τρίτων μερών, εταιρειών ή οργανισμών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταπώληση, μεταποίηση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν επανέκδοση, αναπαραγωγή, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες, γραφικά και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα είναι αποκλειστικά σήματα του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο-Αρμοδιότητα δικαστηρίων

Εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε υπόθεση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα σύμβαση είναι τα δικαστήρια της Καλαμάτας Μεσσηνίας Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων όρων χρήσης καταστεί άκυρη, κάτι τέτοιο δεν επιφέρει ακυρότητα και των άλλων διατάξεων της παρούσας σύμβασης.